Kontakt

Zapraszam do kontaktu drogą mailową: marcin.wodzinski@uwr.edu.pl

Lub osobiście w Katedrze Judaistyki, ul. Św. Jadwigi ¾ pok. 112

Fot. M. Marcula